Automatyka w roletach

Dziki automatycznemu zamykaniu iotwieraniu rolet dom sprawia wraenie zamieszkaego, co odstrasza potencjalnych wamywaczy.

  • moliwo montau w ju istniejcych roletach
  • wysoki komfort i atwo obsugi
  • prosty monta


Potrzebne s...

...siownik wkadany SOMFY HiPro.

Siowniki te pasuj do wszystkich rur nawojowych. Wyposaone s w wyczniki kracowe, mocny silnik asynchroniczny, smarowan fabrycznie przekadnie i hamulec.

Charakteryzuj si wyjtkowo cich prac

...przecznik Inis Uno

suy do sterowania pojedyncz rolet

...lub przecznik inteligentny
Memoris Uno

przecznik z 24-godzinn pamici . Po przyciniciu zapamituje on godzin wysania polecenia otwarcia lub zamknicia rolety i powtarza je w 24-godzinnym cyklu.

...lub przecznik programowany
Chronis Uno

do sterowania jedn rolet. Dziki zastosowaniu przecznika Chronis Uno rolety otwieraj si lub zamykaj dokadnie o zaprogramowanej porze.

...lub sterowanie centralne
Centralis Uno IB

ktre umoliwia sterowanie wieloma roletami w maych obiektach takich jak np. domy jednorodzinne.

...lub sterowanie centralne
Centralis RTS

W przypadku tego sterowania sygnay z nadajnika wysyane s do odbiornika drog radiow, dziki czemu nie trzeba prowadzi okablowania. Centalis RTS umoliwia sterowanie wieloma roletami w maych obiektach.

Lub jako alternatywa :


...SOMFY Roll-Lift

jest to idealne rozwizanie dla, tych ktrzy nie chc lub nie mog umieci siownika w rurze nawojowej. Roll-Lift instalowany jest w miejsce normalnego zwijacza tamy, otwiera rolet cakowicie automatycznie lub po naciniciu klawisza.

Copyright Tasta © 2012