SOMFY - siownik wkadany

Umoliwia otwieranie i zamykanie rolet przez nacinicie przecznika.

Posiada wbudowany hamulec elektromagnetyczny, ktry uniemoliwia obracanie si rury nawojowej.

Moliwy monta we wszystkich typowych rurach nawojowych.

SOMFY - zabezpieczenie przed podniesieniem

Dociska zamknit rolet w d.

Mona je zamontowa w ju istniejcych roletach.

SOMFY - Memoris Uno

Przecznik inteligentny z 24-godzinn pamici.

Po przyciniciu zapamituje on godzin wysania polecenia otwarcia lub zamknicia rolety i powtarza je w 24-godzinnym cyklu.

SOMFY - przecznik programowany Chronis Uno

Otwiera i zamyka rolety o zaprogramo-wanych porach.

Wbudowany program Security otwiera i zamyka rolety w taki sposb, aby w czasie wyjazdw domownikw stworzy wraenie ich obecnoci w domu.

Program Cosmic steruje siownikiem wg zmieniajcych si czasw wschodu i zachodu soca.

Copyright Tasta © 2012