Automatyzacja markiz


markizy automatyczne"Mylce Markizy"

...dziki zastosowaniu automatyki reaguj na soce i deszcz.

To zawsze moe si wydarzy: zapomnieli Pastwo zwin swoje markizy, nagle zrywa si wiatr, ktry moe uszkodzi kosztown ochron przeciwsoneczn. Urzdzenia automatyki SOMFY zabezpieczaj przed takimi "niespodziankami", chronic jednoczenie roliny i meble przed szkodliwym dziaaniem promieniowania UV.

Dziki automatycznie sterowanym i poruszanym markizom potencjalni wamywacze nie zorientuj si, e domownicy wyjechali.

Potrzebne bed :

markizy sterowane-siowniki SOMFY...siownik wkadany SOMFY HiPro

Siowniki te pasuj do wszystkich rur nawojowych. Wyposaone s w wyczniki kracowe, mocny silnik asynchroniczny, bezobsugow przekadnie i hamulec.
Charakteryzuj si wyjtkowo cich prac.

... lub siownik SOMFY SLT

Siownik ten zosta stworzony specjalnie do markiz kasetowych. Pod koniec zwijania markizy redukuje on moment obrotowy i markiza zostaje dokadnie i delikatnie zamknita.


...radiowa automatyka soneczno-wiatrowa Soliris RTS

Dziki niej markiza rozwija si i zwija automatycznie w zalenoci od siy wiatru lub intensywnoci nasonecznienia.

Markiz mona sterowa rwnie pilotem.


markizy sterowane pilotem
...lub radiowa automatyka wiatrowa Eolis RTS

Sygnay s wysyane za pomoc pilota lub z automatyki wiatrowej i w momencie zerwania si duego wiatru wysunita markiza zostanie schowana, aby zapobiec jej zniszczeniu.

Copyright Tasta © 2012