Moskitiery rolowane chroni przed insektami rwnie dobrze otwory okienne, jak i drzwiowe. Nadaj si do montau na zewntrz oraz wewntrz pomieszczenia (np. na skonych oknach dachowych). System moskitier rolowanych wyposaony jest w szczotki znajdujce si w kasecie, prowadnicach oraz listwie dolnej. W okresie kiedy nie wystpuj insekty siatk mona jednym ruchem rki zwin. Jest ona wtedy dobrze chroniona przez kaset przed wpywem atmosfery.

Zobacz take:

Copyright Tasta © 2012