Galeria:

 • 01
 • 02
 • 04
 • 08

Charakterystyka

aluzje fasadowe, powstrzymujc wikszo promieni sonecznych bezporednio wpadajcych do wntrza, skutecznie zabezpieczaj pomieszczenia przed nagrzaniem, ich wyposaenie przed balkniciem oraz stwarzaj korzystne warunki optyczne. Dodatkowo, swoboda regulacji kta nachylenia listew umoliwia wybr odpowiedniego stopnia zaciemnienia.

Wymiary:

 • Szer. aluzji:max. 400 cm
 • Wys. aluzji:max. 400 cm

Max. powierzchnia aluzji:

 • 9 m2

Max. powierzchnia poczonych aluzji :

 • 9 m2 (sterowanych korb)
 • 24 m2 (sterowanych za pomoc silnika)

Minimalna szeroko aluzji :

 • 40 cm (korba)
 • 60 cm (silnik)

Uwaga

Szeroko podawana jest wcznie z profilami prowadzcymi, wysoko podawana jest wcznie z grnym kanaem, dugo kanau grnego rozwizywana jest indywidualnie w zalenoci od sposobu osadzenia w budowli.

Wykonanie podstawowe - rczne sterowanie - korb 45 lub 90 stopni

Podwyszony standard :

 • elektr. napd sterujcy 220 V, za pomoc przycisku lub wycznika,
 • grupowe sterowanie wieloma aluzjami,
 • automatyka soce - wiatr
 • aluminiowa osona blaszana

Materia aluzji :

lamele - aluminiowe, rozwalcowane w ksztacie Z - obustronna powoka malarska, szeroko 90 mm,

rynna grna - (56 x 58 mm) z ocynkowanej blachy stalowej, dolny profil (o szerokoci lameli) oraz profile prowadzce (20 x 20 mm) z aluminium poddanego obrbce cieplnej, osona blaszana - gita blacha aluminiowa, noniki tekstylne oraz paski z terylenu

Kolor lameli

wybr podstawowy wedug katalogu wzorw

na yczenie klientw inne odcienie wedug skali RAL

i NCS

czenie aluzji

do 1 napdu mona take podczy kilka aluzji

(sterowanie: korbka lub silnik - zobacz wymiary)

Sterowanie korbk:

- max. 4 aluzjami, 2 w lewo i 2 w prawo.

Sterowanie silnikiem:

- max. 5 aluzjami - w przypadku umieszczenia silnika w przestrzeni aluzji 2 + 2 aluzje

Monta

 • aluzji za pomoc specjalnych uchwytw do nadproa okna lub z zastosowaniem konsoli z boku do nadproa lub ramy okna
 • profilw prowadzcych do obramienia lub za pomoc specjalnych uchwytw odlegociowych do ramy okna
 • min. szeroko przestrzeni grnego kanau wynosi 13 cm, z oson blaszan 13,5 cm
 • dugo korbki wynosi od 40 do 300 cm


Copyright Tasta © 2012